Atacurile din ce în ce mai dese la adresa sistemului de protecţie a drepturilor copilului din România, precum şi modalităţile de organizare şi diseminare a unor afirmaţii extrem de tendenţioase privind respectarea drepturilor copiilor în România îndreptăţesc Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) să creadă că acestea sunt orchestrate din umbră de către grupuri de presiune străine de interesele ţării noastre.

Este binecunoscut faptul că România se confruntă cu o presiune extraordinară, atât în medii europene, cât şi din alte state, pentru ca exportul de copii practicat înainte de intrarea în vigoare a noii legislaţii sub forma adopţiilor internaţionale să fie reluat.

Grupurile de interese care militează pentru reluarea adopţiilor internaţionale folosesc drept argumente în această luptă incorectă şi inegală presupusele condiţii inumane la care ar fi condamnaţi să trăiască copiii lipsiţi de ocrotirea părintească din România.

Deşi României i s-a recunoscut dreptul de a lucra în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru copiii din sistemul de protecţie şi de a-şi crea mecanismele de monitorizare a respectării drepturilor acestora, există încă anumite organisme şi persoane a căror interes este departe de cel declarat oficial. Negarea progreselor şi evoluţiei din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului din România serveşte intereselor financiare ale acestor organisme şi persoane care au avut de câştigat în urma miilor de adopţii internaţionale care nu avut drept scop găsirea celei mai bune soluţii pentru copii, ci pentru familiile străine care îşi puteau permite costurile unor astfel de aranjamente, la limita legii.

ANPDC face apel la toţi aceia care declară că sunt interesaţi de soarta copiilor din sistemul de protecţie să înceteze astfel de presiuni care nu sunt benefice unui sistem aflat în plină dezvoltare şi cristalizare şi să sprijine eforturile României de a găsi cele mai bune soluţii pentru copii ei, pe plan intern. ANPDC face apel la toţi cei care declară că respectă poporul şi cultura română să permită implementarea legislaţiei româneşti în vigoare. ANPDC face apel la toţi jurnaliştii şi organizaţiile care lucrează în România şi în străinătate să înceteze umilirea copiilor români din sistemul de protecţie prin publicarea de fotografii ale acestora şi să le respecte dreptul la demnitate şi la protejarea imaginii publice.

ANPDC face apel către toţi cei care doresc să sprijine reforma din domeniul protecţiei copilului să acţioneze în sensul interesului superior al copiilor români şi nu să susţină reluarea exportului de carne vie.

Solicităm pe această cale comunităţii internaţionale respectarea suveranităţii ţării noastre şi respectarea opţiunilor unui neam care a ales să nu irosească avuţia sa cea mai de preţ - copiii - prin exportul lor continuu spre alte ţări.

Declaraţie emisă de ANPDC în data de 12 iunie 2006, Bucureşti.