DREPT LA REPLICĂ

Către Redacţia ziarului “România liberă”

În atenţia Domnului Redactor şef Bogdan Ficeac


Ministerul Justiţiei a luat act cu profundă surprindere de faptul că, pe lista parlamentarilor-avocaţi, redacţia Dumneavoastră a inclus-o şi pe Doamna Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu, Ministrul Justiţiei. Fie că este vorba de lipsa de informaţii a ziaristei, fie că este o dovadă de rea credinţă din partea acesteia, pentru completarea 'lacunelor' de documentare ale sus-numitei ziariste, precum şi pentru o corectă informare a opiniei publice, Biroul de Presă al Ministerului Justiţiei vă pune la dispoziţie o serie de date extrase din Curricullum Vitae al Doamnei Rodica Mihaela Stănoiu:

1. Activitate profesională şi politică:

* 1961 - 1971: Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice;
* 1971 - 1990: Cercetător ştiinţific gradul I, la acelaşi institut;
* 1990 - 2000: Cercetător ştiinţific gr. I, şef Departament de drept public din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române;
* 1995 - 1996: Secretar de Stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
*1996 - 2000: Senator, Preşedintele Comisiei senatoriale pentru Drepturile Omului;
* Membru în delegaţia permanentă a României la Consiliul Europei (APCE)
* Membru al Comiei Politice a APCE, Preşedinte al Subcomisie pentru Orientul Apropiat
* Membru al Comisiei Egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi a APCE.
* 2001: Ministrul Justiţiei.

2. Alte activităţi:

* Membru fondator al LADO şi vicepreşedinte al acesteia în perioada 1990-1996;
* Membru fondator al Organizaţiei 'Salvaţi copiii'.

3. Publicaţii:

* Autor şi coautor a 14 monografii, 130 de studii, 30 de rapoarte la congrese internaţionale.

Nu mai enumerăm şi gradele academice, distincţii ştiinţifice, alte date din prodigioasa activitate didactică şi ştiinţifică sau lista asociaţiilor şi societăţilor ştiinţifice interne şi internaţionale al căror membru este Doamna Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu.

După cum se poate observa, NICIODATĂ, în întreaga sa carieră, Doamna Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu NU A PROFESAT AVOCATURA.