În legătură cu informaţiile prezentate astăzi de mass-media, Biroul de Presă al Guvernului este abilitat să facă următoarele precizări:

Ciulavu Simona este angajată a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC), instituţie care are personalitate juridică şi se finanţează integral din venituri proprii, conform HG nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea ANRSC.

Angajarea personalului revine, conform prevederilor legale, în exclusivitate, conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

În acest context, formulele „expert guvernamental” şi „expert al Guvernului” folosite de mass-media în relatările pe acest subiect sunt incorecte.

Ciulavu Simona nu este angajată în structurile Guvernului - Cancelaria Primului-Ministru sau Secretariatul General al Guvernului. Ea ocupă funcţia de expert economist la ANRSC.

Vă rugăm să rectificaţi informaţia în următoarele relatări pe acest subiect.