Nota de fundamentare - H.G. nr. 1352/18.11.2003

În vederea consolidării procesului de reformă la nivel preuniversitar, Planul Naţional de Aderare a României prevede ca o prioritate pe termen scurt şi mediu dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din România cu laboratoare informatizate, precum şi implementarea sistemului alternativ de educaţie asistată de calculator, având la bază un modul integrat format din calculatoare, software educaţional şi programe de formare de resurse umane.

În vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Planul Naţional de Aderare, în cadrul întâlnirii Grupului pentru Promovarea Tehnologiei Informaţiei (GPTI), din cadrul Guvernului României, din data de 23 mai 2001, a fost aprobat Proiectul privind implementarea sistemului alternativ de educaţie asistată de calculator prin dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din România cu laboratoare informatizate, cu un buget total de 200 milioane dolari USD.

Implementarea Proiectului a constituit obiectul unui Memorandum aprobat în şedinţa Guvernului din data de 25 octombrie 2001, prin care Guvernul României a avizat favorabil propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de a achiziţiona produsele şi serviciile necesare implementării primei etape a Proiectului, prin procedura de negociere cu o singură sursă prevăzută la art.9 alin.(1) lit.c) şi art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2001 privind achiziţiile publice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a început derularea Proiectului în anul 2001, operaţiune finalizată cu succes prin livrarea şi implementarea tuturor componentelor informatice prevăzute în contractul de furnizare de produse şi prestări servicii nr.40853 din data de 26 noiembrie 2001 (120 laboratoare informatizate). Proiectul a fost continuat în anul 2002 prin lansarea în execuţie a contractului nr.12211 din 19 noiembrie 2002, prin achiziţionarea a 1.100 laboratoare informatizate.

Proiectul privind implementarea sistemului alternativ de educaţie asistată de calculator este unul dintre cele mai vizibile şi mai importante proiecte demarate pentru sistemul de învăţământ în ultimele decenii, iar oprirea acestuia ar presupune blocarea reformei, fapt ce ar avea consecinţe grave asupra sistemului.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1108/2003, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a fost autorizat să suplimenteze finanţarea cu 10 milioane de dolari SUA a proiectului de interes naţional "Sistem Educaţional Informatizat" şi să achiziţioneze tehnică de clacul şi servicii prin intermediul unei finanţări de tip leasing financiar.

Având în vedere faptul că în anul 2002 au fost alocaţi pentru acest proiect 60 de milioane dolari SUA, iar în anul 2003 au fost alocaţi doar 10 milioane dolari SUA, sumă insuficientă pentru derularea proiectului, prezenta hotărâre prevede modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1108/2003, în sensul suplimentării acestei sume cu încă 10 milioane dolari SUA.Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului

Alexandru Athanasiu