Nota de fundamentare - H.G. nr. 1778/21.10.2004

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.470/2004 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, acest contract s-a încheiat la data de 15 aprilie 2004, el aflându-se în prezent în derulare.

Totodată, la data de 24 februarie 2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, reprezentat de domnul Dan Nica, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reprezentat de domnul Alexandru Athanasiu, au semnat cu Microsoft Corporation Memorandumul privind "Programul Partener pentru Educaţie" conform căruia s-a iniţiat un parteneriat strategic având ca scopuri:

- dezvoltarea unor programe educaţionale în instituţiile pre-universitare din România, în care să fie utilizate cele mai recente inovaţii software din industria IT;

- accelerarea eforturilor depuse de România pentru a deveni o societate informaţională, în care cetăţenii sunt instruiţi să utilizeze tehnologia IT;

- susţinerea solidară a dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, prin crearea unui mediu performant de studiu în sistemul pre-universitar;

- promovarea alfabetizării digitale ca parte a programei de învăţământ şi a dezvoltării forţei de muncă aptă să utilizeze instrumente IT şi

- sprijinirea acţiunilor de înlăturare a barierelor informaţionale prin programe de alfabetizare digitală în sistemul educaţional.

Urmare semnării Memorandumului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei au efectuat în instituţiile de învăţământ, un inventar al necesarului de licenţe educaţionale Microsoft.Prin prezenta Hotărâre se prevede extinderea contractului de închiriere de licenţe Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004, şi pentru produse educaţionale.

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, a identificat următoarea soluţie privind obligaţiile financiare şi contractuale pe care Guvernul şi le asumă prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

? livrarea obiectului contractului cu plata în nouă rate eşalonate până în anul 2009, prima plată urmând a fi făcută la data de 29 octombrie 2005;

? plata ratelor prevăzute în contract urmează să se efectueze, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual prin lege cu această destinaţie în bugetul Secretariatul General al Guvernului;

? în vederea garantării plăţii ratelor contractuale, Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului vor emite o scrisoare de confort către partenerul contractual;

? emiterea, de către Secretariatul General al Guvernului, în temeiul art.6 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea licenţiatorului, a unui număr de 9 bilete la ordin în format internaţional, cu o valoare cumulată totală egală cu valoarea contractului;

? asumarea acestor obligaţii de la data semnării contractului, nefiind necesară includerea creditului de angajament pentru programul multianual şi includerea acestuia în Legea bugetului de stat pe anul 2005.

După recepţia produselor contractate, acestea urmează a fi transferate, fără plată, de la Secretariatul General al Guvernului la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care le va transmite utilizatorilor, pe baza unui contract de comodat.

Prin prezenta Hotărâre se abilitează Secretariatul General al Guvernului, să încheie, în numele Guvernului României, actul adiţional la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr.0115RO/15.04.2004 cu Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, precum şi contractele tehnice relevante ale Microsoft.

În considerarea celor arătate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft.Ministrul educaţiei şi cercetării

Alexandru Athanasiu

Ministrul comunicaţiilor

şi tehnologiei informaţiei

Adriana Ţicău

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului

Eugen Bejinariu