Nota de Fundamentare -HG nr.1215/02.12.2010


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

la Hotărârea Guvernului nr. 1215 /2010

privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

 


1.Descrierea situaţiei actuale:

După anul 1990, din dorinţa de a repara, în parte abuzurile regimului comunist şi pentru a veni în sprijinul activităţii sociale, culturale, spirituale şi educaţionale a cultelor, o serie de imobile au fost transmise în folosinţa gratuită a unităţilor de cult. Experienţa ultimilor ani a dovedit faptul că respectivele bunuri, aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, nu numai că au fost folosite conform destinaţiei pentru care au fost transmise, dar au şi stat la baza unor proiecte de o deosebită importanţă pentru comunităţile pe care le deservesc.
Din dorinţa de a asigura stabilitate şi siguranţă în ceea ce priveşte proiectele ce se desfăşoară în aceste imobile, a fost promovată Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, act normativ ce stabileşte procedura prin care imobilele aflate în proprietatea statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, care au fost atribuite după data de 1 ianuarie 1990 în folosinţă gratuită cultelor religioase, pot fi transmise fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare.
Analizând dosarele transmise la Ministerul Culturii şi Cultelor şi preluate de către Secretariatul de Stat pentru Culte, pe bază de protocol de predare - preluare, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi ale dispoziţiilor art. 5 şi art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte s-au constatat următoarele:
- prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2001 a fost aprobată transmiterea imobilului situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Mehedinţi, din administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Olteniei, pe durata existenţei construcţiei. Din analiza documentelor existente la dosar, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 144451, solicitantul (Mitropoliei Olteniei – Episcopia Severinului şi Strehaiei) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, în prezent, aici, Episcopia Severinului şi Strehaiei desfăşurând activităţi spirituale, administrative, educaţionale şi de asistenţă socială.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 465/2001 a fost aprobată transmiterea terenului situat în judeţul Alba, din administrarea Ministerului Industriei şi Resurselor în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Oaşa, pentru o perioadă de 90 de ani. Din analiza documentelor existente la dosar, constatăm că terenul se află în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 154990, solicitantul (Mănăstirea Oaşa, judeţul Alba) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007.Destinaţia iniţială a terenului a fost respectată, având caracter de continuitate, în prezent, acesta fiind folosit de către Mănăstirea Oaşa pentru desfăţurarea activităţilor conexe monahale.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2001 a fost aprobată transmiterea imobilului situat în municipiul Baia Mare, Bd. Unirii, Bloc SP4, judeţul Maramureş, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului. Din analiza documentelor existente la dosar, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 154989, solicitantul (Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit acest imobil a fost respectată, având caracter de continuitate, aici sunt desfăşurate de către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului activităţi spirituale, administrative, educaţionale şi de asistenţă socială.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2002 a fost aprobată transmiterea imobilului compus din teren şi construcţie, situat în municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Olt, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor – Direcţia Generală pentru Agricultură şi Industrie Alimentară Olt în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru înfiinţarea unei noi episcopii în cadrul Mitropoliei Olteniei. Din analiza documentelor existente la dosar, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 36002, solicitantul (Episcopia Slatinei şi Romanaţilor) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit acest imobil a fost respectată, având caracter de continuitate, în acest imobil funcţionând sediul administrativ al Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1286/2002 a fost aprobată transmiterea unui imobil situat în municipiul Târgu Mureş, Str. Remetea nr. 35, judeţul Mureş, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa gratuită Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia – Protopopiatul Târgu Mureş, pe termen de 20 de ani. Din analiza documentelor existente la dosar, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 104113, solicitantul (Protopopiatul Târgu Mureş) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit acest imobil a fost respectată, având caracter de continuitate, în prezent, imobilul, care a făcut obiectul unui proces amplu de renovare şi modificare a corpului de clădire, fiind sediul unui centru de asistenţă socială.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/2002 a fost aprobată darea în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Botoşani, a imobilului situat în municipiul Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 47, judeţul Botoşani. Din analiza documentelor existente la dosar, constatăm că solicitantul, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007, imobilul fiind în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, înregistrat cu nr. MFP 150142. Având în vedere documentaţia care a însoţit cererea de atribuire a imobilului în proprietatea cultului, facem precizarea că, potrivit noului nomenclator stradal al municipiului Botoşani, imobilul este catagrafiat pe str. I.C.Brătianu nr.63, aşa cum rezultă şi din adresa primăriei Municipiului Botoşani nr. 23277/2008. Destinaţia pentru care a fost atribuit acest imobil a fost respectată, având caracter de continuitate, în prezent imobilul fiind “Centrul Cultural Pastoral”.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1084/2003 a fost aprobată transmiterea unui teren în comuna Cristeşti, judeţul Mureş, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru folosinţa gratuită, pe durata existenţei viitoarei construcţii, Arhiepiscopiei Alba Iuliei pentru Parohia Ortodoxă Română Cristeşti, judeţul Mureş. Constatăm că terenul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 150143, solicitantul (Parohia Ortodoxă Română Cristeşti, judeţul Mureş) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit acest imobil a fost respectată, având caracter de continuitate, în prezent, pe acest teren fiind construită biserica Parohiei Ortodoxe Române Cristeşti, judeţul Mureş.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 109/2004 a fost aprobată transmiterea imobilului situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, srt. I.Gh. Bibicescu nr. 6, judeţul Mehedinţi, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Biserica Ortodoxă Română - Mitropolia Olteniei - Episcopia Severinului şi Strehaiei. Constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 145362, solicitantul (Episcopia Severinului şi Strehaiei) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit acest imobil a fost respectată, având caracter de continuitate, în acest imobil funcţionînd sediul administrativ al Episcopiei Severinului şi Strehaiei.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1.191/2006 a fost aprobată transmiterea unui imobil, situat în oraşul Tismana, judeţul Gorj, din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice”Hidroelectrica” S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Olteniei. Astfel, constatăm că bunul imobil se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 153185, solicitantul (Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, în prezent, aici sunt desfăşurate de către Arhiepiscopia Craiovei acţiuni social-culturale şi religioase pentru pelerinii care vor să viziteze aşezământul bisericesc Tismana.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1722/2004 a fost aprobată transmiterea unui imobil situat în municipiul Giurgiu, Str. Portului (în prezent, Str. Episcopiei) nr. 13, judeţul Giurgiu, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Patriarhia Română – Episcopia Giurgiului. Constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 154988, solicitantul (Episcopia Giurgiului) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Având în vedere documentaţia care a însoţit cererea de atribuire a imobilului în proprietate cultului, facem precizarea că, potrivit noului nomenclator stradal al municipiului Giurgiu, imobilul este catagrafiat pe str. Episcopiei nr. 63, aşa cum rezultă şi din Hotărârea nr. 382 din 21 decembrie 2009 a Consiliului Local Giurgiu. Menţionăm că Episcopia Giurgiului a primit avizul nr.460/23.07.2010 al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional pentru transmiterea acestui imobilul care este monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 2004, la poz. 283 cod GR-II-m-B-14897. Destinaţia pentru care a fost atribuit acest imobil a fost respectată, având caracter de continuitate, în prezent, în acest imobil funcţionează sediul administrativ al Episcopiei Giurgiului.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1712/2005 a fost aprobată transmiterea imobilului situat în localitatea Câţcău, judeţul Cluj, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului", comuna Nicula, judeţul Cluj. Astfel, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 106660, solicitantul (Mânăstirea “Adormirea Maicii Domnului” comuna Nicula, judeţul Cluj ) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, aici funcţionând un metoc.
- prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2007 a fost aprobată darea în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Mănăstirea Răchitoasa din cadrul Episcopiei Romanului a unui imobil, situat în comuna Răchitoasa, judeţul Bacău, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răchitoasa nr. 14 din 17 august 2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răchitoasa nr. 15 din 16 iulie 2007. Astfel, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 153425, solicitantul (Mănăstirea Răchitoasa, judeţul Bacău) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, aici funcţionând Mănăstirea Răchitoasa.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2008 a fost aprobată transmiterea parţială a unui imobil situat în municipiului Alba Iulia, str. Victoriei nr. 25, judeţul Alba din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, imobil destinat construirii Seminarului Teologic Liceal "M. Simion Ştefan". Astfel, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 153870, solicitantul (Arhiepiscopia Alba Iuliei) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, aici funcţionând Seminarului Teologic Liceal "M. Simion Ştefan".Având în vedere documentaţia care a însoţit cererea de atribuire a imobilului în proprietate cultului, facem precizarea că, potrivit noului nomenclator stradal al municipiului Alba Iulia, imobilul este catagrafiat pe B-dul. Transilvaniei nr. 36 B, aşa cum rezultă şi din adresa primăriei Municipiului Alba Iulia nr. 18622/2010.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1248/2008 a fost aprobată transmiterea unei suprafeţe de teren, parte dintr-un imobil, situat în Str. Iuliu Maniu nr. 53-55, judeţul Tulcea, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru folosinţa Parohiei „Sfânta Treime” Tulcea. Astfel, constatăm că terenul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrate cu nr. MFP 154467, solicitantul (Parohia „Sfânta Treime” Tulcea) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, terenul fiind destinat construirii unor clădiri cu funcţionalitate religioasă şi socială.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 1265/2008 a fost aprobată transmiterea unui imobil, situat în comuna Slobozia, judeţul Giurgiu, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Episcopia Giurgiului. Astfel, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 154568, solicitantul (Episcopia Giurgiului) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, aici funcţionând Mănăstirea “Sfântul Ioan Rusu”.
- prin Hotărârea Guvernului nr. 747/2010 a fost aprobată darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte a unui imobil, situat în municipiul Slobozia, str. Episcopiei nr. 2, judeţul Ialomiţa, propietatea publică a statului, pentru o perioadă de 49 de ani, din folosinţa gratuită a Patriarhiei Române în folosinţa gratuită a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor în vederea funcţionării acestei episcopii. Astfel, constatăm că imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fiind înregistrat cu nr. MFP 154980, solicitantul (Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor) îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 239/2007. Destinaţia pentru care a fost atribuit imobilul a fost respectată, având caracter de continuitate, în acest imobil funcţionând sediul administrativ al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
Prin prezentul act normativ s-a urmărit şi corectarea datelor de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile MFP nr. 144451, 154990, 36002, 104113, 150143, 145362, 154988, 153425, 154467 şi 154568 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi complatările ulterioare, în sensul înscrierii acestor imobile cu suprafeţele nominalizate în extrasele de Carte Funciară.


2. Alte informaţii:

În prezent, această competenţă revine Secretariatului de Stat pentru Culte, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi ale dispoziţiilor art. 5 şi art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte.
La analizarea acestor cereri a fost verificată şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, respectiv respectarea destinaţiei pentru care imobil a fost primit în folosinţă, situaţia juridică a bunului, identificarea exactă a acestuia.
Totodată, în procesul de verificare a îndeplinirii condiţiilor de transmitere, a fost analizată situaţia juridică a acestor imobile, precum şi titlul cu care sunt deţinute de unităţile de cult. Astfel, a fost avut în vedere şi faptul că transmiterea acestor imobile a fost realizată după anul 1990 sub incidenţa diferitor reglementări referitoare la regimul proprietăţii publice/private a statului. Pornind de la considerentul că, potrivit actualului cadru legislativ, atât dreptul real de administrare, cât şi cel de dare în folosinţă gratuită urmează, în mare parte, aceleaşi reguli de constituire, exercitare, încetare, au fost supuse analizei şi aprobării cererile formulate de unităţile deţinătoare care privesc imobile primite în administrare sau în folosinţă gratuită. În fapt, indiferent de formula utilizată în actul de transmitere (transmitere în administrare sau dare în folosinţă gratuită), este evident faptul că persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică nu pot deţine decît în folosinţă gratuită bunuri aflate în domeniul public al statului, nu şi în administrare, exprimările în acest sens fiind neconforme realităţii juridice. Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, în administrarea regiilor autonome a prefecturilor, a autoritatilor administraţiei publice centrale şi locale a altor instituţii publice, de interes naţional, judeţean sau local.
Pentru asigurarea unei bune gestiuni – administrative şi funcţionale a imobilelor care urmează a fi transmise în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române susţine acest proiect .
Imobilele nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, al unor cereri de revendicare/reconstituire şi/sau nu sunt afectate de sarcini, nefăcând nici obiectul unor notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.