Respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la prestatorii de servicii de igiena personala

Din dispozitia data de secretarul de stat, domnul Marian ZLOTEA, Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in perioada 15 ianuarie - 19 ianuarie 2007, s-a desfasurat o actiune tematica de control la nivel national cu privire la respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la prestatorii de servicii de igiena personala - frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica.

În cadrul acţiunii de control au fost verificaţi 835 operatori economici constatându-se abateri de la normele legale în vigoare, la 706 operatori economici.

Pentru abaterile constatate s-au aplicat:
- 249 avertismente;
- 457 amenzi contravenţionale în valoare de 621220 RON;
- măsura opririi temporare a prestării serviciului la un număr de 278 operatori economici pana la remedierea abaterilor constatate.

In municipiul Bucuresti au fost verificati 18 operatori economici, constatandu-se abateri la 14 operatori economici, motiv pentru care s-au aplicat amenzi contraventionale.

AU FOST VERIFICATE URMATOARELE :

Legalitatea functionarii agentului economic :
- existenţa certificatului de înregistrare şi anexa la acesta care trebuie să cuprindă autorizaţia sanitară, avizul pentru prevenirea si stingerea incendiilor, autorizatia de mediu, autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

Respectarea afişarii în mod vizibil a denumirii firmei şi a programului de funcţionare

Afişarea intr-un mod vizibil şi într-o formă neechivocă a listei serviciilor prestate, cu precizarea tuturor operatiunilor ce caracterizează serviciul (de exemplu la tratamentele cosmetice - curatire prin demachiere, vaporizare caldă, extragere comedoane, gomaj, decrustare electrică ; hranire ; rehidratare; tonifiere; masaj facial; masajul mainilor ; masaj decongestiv ; aplicare crema antirid, aplicare masca, impachetare faciala etc.);

Existenţa spaţiilor corespunzătoare pentru prestarea serviciilor la parametrii calitativi declaraţi şi cu evitarea accidentelor (mecanice, electrocutări sau incendii etc.) :
? compartimentarea necorespunzatoare a atelierelor de cosmetica, pedichiura, spalatorul pentru coafura si frizerie, fiind situate in acelasi spatiu care cuprindea si trecerea spre grupul sanitar;
? nu exista un spatiu special delimitat amenajat pentru fumat.

Respectarea condiţiilor igienico-sanitare :
- starea de curaţenie a echipamentului de lucru al personalului din unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică este întreţinut în permanentă stare de curaţenie şi se schimbă zilnic sau ori de câte ori este necesar;
- sterilizarea instrumentarului utilizat se face după fiecare persoană. (Instrumentarul si materialele rezistente la caldura trebuie sterilizate dupa fiecare persoana servita, prin caldura umeda sub presiune (autoclavare) sau caldura uscata sau prin procedee chimice. Materialele si aparatele care se deterioreaza la caldura se sterilizeaza la temperatura scazuta prin tratare intr-un sterilizator cu gaz. Aparatele si lamele de ras se dezinfecteaza cu alcool izopropilic. Periile de unghii se dezinfecteaza zilnic prin mentinere in apa fierbinte la 77-82 C, timp de 1 minut, sau la 65 C, timp de 10 minute, dupa care se usuca si se pastreaza uscate. Canapeaua pentru tratamente cosmetice si masaj va fi acoperita cu o husa din material plastic, care se curata si se dezinfecteaza zilnic cu un detergent anionic. Pentru ras se recomanda folosirea spumelor sau a cremelor din produse comerciale tipizate si avizate sanitar. Nu se recomanda folosirea pensulelor si a casoletelor pentru prepararea spumei de ras. Dacă totuşi se folosesc, pensulele se prelucreaza dupa fiecare client ca şi periile de unghii; casoletele se spală cu detergent anionic şi se păstreaza uscate. Personalul trebuie să-şi dezinfecteze mâinile prin spălare cu săpun, sub jet de apă, să le usuce cu aer cald sau cu prosop de hârtie, de unică folosinţă. Pielea clientului, care urmează a fi supusă unor operaţiuni posibil sângerânde, trebuie dezinfectată prin spălare cu apă şi săpun, urmată de aplicarea de clorhexidină sau de soluţie dezinfectantă adecvată.);
- daca se respectă interdicţia servirii persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, părului sau unghiilor şi dacă se face sterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-menţionată. (În cazul când în timpul lucrului se constată o asemenea boală a clientului, instrumentarul utilizat va fi sterilizat la autoclava) ;
- instrumentarul de unică folosinţă se foloseşte pentru o singură persoană;
- în dotarea unităţilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică este obligatoriu sa existe substanţe dezinfectante pentru instrumentarul din metal şi din material plastic;
- colectarea părului se face in saci de polietilenă, separat de alte deşeuri ;
- unităţile de frizerie şi coafură sunt dotate cu materialele necesare, astfel încât să se asigure servirea fiecărei persoane cu lenjerie curată;
- dacă lenjeria curată se păstrează în dulapuri special destinate acestui scop, separat de lenjeria utilizată care, imediat după folosire, se colectează în saci de polietilenă.

S-a verificat de asemenea calitatea produselor utilizate la prestarea serviciilor :
- produsele cosmetice folosite la prestarea serviciului respectă prevederile legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice cu modificările şi completările ulterioare;
- produsele cosmetice şi substanţele dezinfectante pentru instrumentarul din metal si din material plastic sunt folosite numai in cadrul termenului de valabilitate ;
- se respectă instrucţiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea , precum şi orice altă indicaţie prevăzută de fabricant, respectiv importator.
- execută testele indicate de producător pentru verificarea toleranţei de către consumatori a diferitelor preparate chimice (vopsele de păr, soluţii de permanent etc.).

Existenţa şi siguranţa aparatelor din dotare
- existenţa şi starea de functionare a aparatelor (astfel încât să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor; existenţa contractelor de service post garanţie pentru intervenţii autorizate).

Existenţa şi dotarea trusei medicale

Existenţa mijloacelor PSI - pentru stingerea incendiilor se recomanda existenta stingatoarele tip G (CO2) si/sau P (praf + CO2 ). Pentru nerespectarea acestui punct nu se vor aplica amenzi, urmand a fi instiintate organele cu atributii in domeniu.

Reclamaţiile consumatorilor :

Exemple:
In judetul Bacau, la OJPC Bacau, a fost inregistrata o reclamatie, de la un consumator care a sesizat deficiente ale calitatii serviciilor prestate, conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, precum si neeliberarea bonului pentru serviciul prestat;
In judetul Constanta, la OJPC Constanta, s-a înregistrat o singură reclamaţie a unei consumatoare care a reclamat faptul că este nemulţumită de felul în care a fost tunsă. Consumatoarea s-a prezentat ulterior la operatorul economic pentru remediere;
In judetul Cluj, la OJPC Cluj, au fost înregistrate în cursul anului 2006, un nr. de 9 petitii, 7 dintre acestea fiind solutionate ca intemeiate;
In judetul Galati, in anul 2006 la OJPC Galati s-au inregistrat 2 reclamatii ce au vizat: utilizarea de ustensile ruginite - reclamatie intemeiata, agentul economic fiind sanctionat cu amenda contraventionala; vopsire necorespunzatoare a parului - reclamatie intemeiata, fiind dispusa restituirea contravalorii prestarii serviciului, respectiv 130 lei ;
In judetul Giurgiu, in cursul anului 2006, la OJPC Giurgiu, a fost inregistrata o reclamatie prin care se arata ca prestatorul de serviciu nu asigura conditiile igienico-sanitare corespunzatoare. Reclamatia a fost cercetata si solutionata ca partial intemeiata;
In judetul Timis, in perioada tematicii de control, la OJPC Timis, a fost inregistrata o singura reclamatie cu privire la calitatea serviciilor de coafura, petenta neprezentand bonul de casa, nu a putut face dovada prestarii serviciului in unitatea reclamata;
In judetul Valcea, de la inceputul anului, la OJPC Valcea s-a inregistrat o reclamatie privind neafisarea tarifelor pentru serviciile prestate la un salon de coafura, reclamatia fiind solutionata prin control la operatorul economic, reclamatia fiind considerata neintemeiata.

Temeiul legal al efectuarii controlului:
- OG nr. 21/1992 cu modificarile ulterioare privind protectia consumatorilor;
- Legea nr.148/2000 privind publicitatea cu modificarile ulterioare;
De asemenea, s-au avut in vedere si alte acte normative:
- Legea nr.178/2000 privind produsele cosmetice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; Norma de igiena privind mediul de viata al populatiei din 23/06/1997 elaborata de Ministerul Sanatatii, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997,
- H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare.