S-a infiintat Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi (ANES)

Conform prevederilor Legii nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, s-a infiintat Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi (ANES), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Înfiinţarea ANES se numără printre măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană. Pentru realizarea acestui obiectiv România a beneficiat de sprijinul U.E. printr-un proiect de înfrăţire instituţională România-Spania.

Agentia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi promovează principiul egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi asigură integrarea perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale. De asemenea, Agentia indeplineste functiile de strategie, de armonizare cu reglementarile U.E, de reprezentare si de autoritate de stat.

Printre atributiile ANES enumeram:

- primirea reclamaţiilor/plângerilor privind încălcarea principiului egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi al discriminării după criteriu de sex. Acestea pot fi primite de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private;

- elaborarea de rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de gen.

Personalul ANES este format din funcţionari publici şi personal contractual şi funcţionează la nivel teritorial cu câte un post in cadrul Direcţiilor pentru Munca, Solidaritate Socială si Familie.

Egalitatea de şanse şi tratament potrivit Legii nr. 202/2002 acoperă domeniul muncii, accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi informare, precum şi participarea la luarea de decizii.