COMUNICAT DE PRESĂ

“Unii dintre agentii economici care pun in aplicare metode si tehnici de evaziune fiscala - a aratat domnul Neculae Plaiasu, Secretar de Stat, Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) - stiu ca incalca flagrant legea fiscala, dar totusi, dupa incheierea actelor de control acestia depun contestatii prin care solicita anularea constatarilor fiscului, sperand astfel ca prin aceasta actiune isi pot desfasura mai departe activitatile economice ilicite si sustragerea de la plata obligatiilor la bugetul de stat. Pentru aceasta categorie de agenti economici singura modalitate ramasa care le mai poate da dreptate, asa considerand ei, este contestatia.”

Un caz elocvent in acest sens il reprezinta operatiunile desfasurate de SC SACI INTERNATIONAL SRL din Brasov, avand ca obiect de activitate exportul de parti auto din tabla si matrite pentru autovehicule, precum si exportul de servicii de proiectare.

Societatea a fost de mai multe ori verificata cu privire la modul de evidentiere si de plata a obligatiilor catre bugetul de stat.

Asfel, un prim control realizat in luna februarie 2003 a avut ca obiect verificarea modului de determinare si de plata a impozitului pe profit aferent trimestrului IV din anul 2002. Ca urmare a nerespectarii reglementarilor legale in vigoare de catre societate, s-a stabilit suplimentar de plata valoarea de 2,93 miliarde lei, reprezentand impozit pe profit, suma cu care firma s-a sustras de la plata catre bugetul de stat.. Desi persoanele responsabile din conducerea contabilitatii aveau obligatia de a inregistra in evidentele contabile aceasta suma, nu au facut acest lucru, fapt descoperit la controalele ulterioare.

Societatea a continuat desfasurarea activitatilor ilegale si a fost din nou verificata in luna mai 2003. Operatiunile ilicite i-au permis firmei sa-si diminueze obligatiile fiscale catre bugetul de stat cu alte 33,43 miliarde lei. Impotriva actului de control, societatea depune contestatie, considerandu-se nedreptatita si in speranta ca va scapa de plata acestor sume.

La verificarea ulterioara a aspectelor contestate de societate s-a luat o declaratie pe propria raspundere a administratorului prin care se mentioneaza ca au fost prezentate toate documentele privind evidenta contabila a societatii si certifica realitatea si legalitatea operatiunilor efectuate si consemnate in documentele justificative , pentru ca, ulterior, societatea sa nu poata invoca, la o eventuala contestatie, faptul ca nu s-au luat in considerare toate documentele societatii.

In continuare, s-au verificat documentele contabile ale firmei si s-a sesizat o cota foarte mare a cheltuielilor cu serviciile executate de terti. In consecinta, administratorului i s-au solicitat contractele incheiate de societate cu furnizorii de servicii si toate actele aditionale la aceste contracte, care sa justifice respectivele cheltuieli.

Astfel, au fost prezentate contractele incheiate cu persoana fizica Sartori Patrizio - totodata si asociat la SC SACI INTERNATIONAL SRL, contractul de comision incheiat cu persoana fizica nerezidenta Silvano Amateis si contractul de consultanta pentru afaceri si studierea pietei incheiat cu SC CONTEX PROFESIONAL SRL - persoana juridica romana.

Prin aceste contracte, prestatorii de servicii mai sus mentionati se obligau asupra faptului ca trebuie sa desfasoare a activitate de intermediere intre SC SACI INTERNATIONAL SRL si unele intreprinderi italiene si sa identifice noi clienti pentru produsele firmei. Insa, aceste prestari de servicii nu au existat decat pe hartie, singurele scopuri ale acestor contracte fiind justificarea sumelor de bani scoase din societate in favoarea unor persoane si diminuarea obligatiilor la bugetul de stat.

Sumele totale platite de SC SACI INTERNATIONAL SRL catre prestatorii de servicii s-au ridicat la valoarea de 37,82 miliarde lei, defalcate astfel: 23,14 miliarde lei pentru persoana fizica Sartori Patrizio, 2,18 miliarde lei pentru persoana fizica nerezidenta Silvano Amateis si 12,5 miliarde lei pentru SC CONTEX PROFESIONAL SRL.

Pentru a putea inregistra ca si cheltuieli astfel de sume si implicit diminuarea impozitului pe profit, legea prevede o serie de documente, situatii sau anexe care sa stea la baza inregistrarilor din contabilitate, justificand astfel utilitatea contractelor incheiate precum si prestarea efectiva, reala a serviciilor.

Insa, societatea, pentru activitatea de intermediere de care sustine ca a beneficiat, nu a putut face dovada efectuarii prestiei prin prezentarea de documente justificative care sa ateste materializarea serviciilor, in ce au constat acestea, cand s-au efectuat, care a fost modalitatea de cuantificare a serviciilor, tarifele negociate pentru fiecare prestatie, modalitatea de evaluare a eficientei serviciilor contractate. Totodata, unul din prestatorii de servicii, respectiv Sartori Patrizio care se angaja prin contract sa aduca noi clienti externi pentru SC SACI INTERNATIONAL SRL, nu a facut acest lucru, constatandu-se ca, in 2000, fata de 1999, nu a aparut nici un cumparator nou.

Mai mult, pentru a justifica cheltuiala facuta de firma pentru serviciile prestate de SC CONTEX PROFESIONAL SRL, adminitratorul SC SACI INTERNATIONAL SRL a adus ca dovezi, de altfel puerile, trei anexe prin care SC CONTEX PROFESIONAL SRL comunica posibililitatea de contactare a SC TECNO SA si a SC ENGIS, ambele din Italia, indicand adresele de e-mail ale acestora. Din analiza evidentelor cu clientii a rezultat ca firma SC ENGIS era client inaintea datei de cumunicare a adreselor de e-mail, iar firma SC TECNO SA era prezentata si in corespondenta cu Silvano Amateis, nejustificandu-se incheierea a doua contracte pentru identificarea aceluiasi cumparator.

Contractele incheiate de SC SACI INTERNATIONAL SRL cu respectivii furnizori de servicii nu contineau date referitoare la termenele de executie, tarifele percepute, valoarea totala a contractului precum si defalcarea cheltuielilor pe durata realizarii contractului.

Tot pentru a se sustrage de la plata impozitelor catre bugetul de stat, SC SACI INTERNATIONAL SRL a considerat ca poate aplica cota redusa de 6% pentru determinarea impozitului pe profit, cu toate ca nu indeplinea dispozitiile legale care ii permiteau acest lucru. Astfel, societatea nu a putut prezenta contractele pentru serviciile efectuate catre beneficiarii externi si nici nu a putut justifica realizarea bunurilor exportate din productie proprie deoarece prelucrarea materiei prime se realiza la alte societati, aceastea facturand prelucrarea materiei prime, nu conducea contabilitatea de gestiune si nu detinea in proprietate sau sub alta forma spatii de productie si utilaje. Prin urmare, s-a procedat la reculcalarea impozitului pe profit cu cota legala de 25%.

Prin aceste mecanisme ingenioase, societatea a reusit, pe de o parte, diminuarea obligatiilor de plata catre bugetul de stat cu 33,4 miliarde lei, iar pe de alta parte si scoaterea din gestiunea societatii, aparent legal, a sumei totale de 25,32 miliarde lei destinata satisfacerii nevoilor personale ale celor implicati.

“Concluziile acestui control - a declarat domnul Neculae Plaiasu - au demonstrat inca o data societatii ca activitatea economica pe care o desfasoara nu era in totalitate onesta si ca aceasta incearca, prin diverse tertipuri, sustragerea de la plata obligatiilor fiscale. Totodata, s-a demonstrat obiectivitatea si profesionalismul persoanelor implicate in activitatile de inspectie fiscala, rezultatele obtinute fiind similare cu cele din actul de control anterior.”