Tema: Şedinţa de Guvern din 11.02.2009

Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universitar 2009-2010

Executivul a adoptat, în şedinţa de astăzi, Hotărârea de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2009-2010.
Guvernul a stabilit cifra de şcolarizare pentru viitorul an şcolar având în vedere două componente. Pe de o parte, rezultatele consultărilor cu partenerii sociali din domeniu iar, pe de altă parte, Planul detaliat de lucru privind dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană în intervalul 2001-2010 şi Programul „Educaţie şi formare profesională 2010”, care face referiri la priorităţile din învăţământul preuniversitar, formare profesională şi învăţământul universitar (procesul Bologna).
Ca stat membru al Uniunii Europene, România se raportează în mod firesc la cele mai importante tendinţe europene în domeniul educaţiei. În acelaşi timp însă, Guvernul a avut în vedere tendinţele naţionale de dezvoltare socială, economică, iar cifrele de şcolarizare au fost stabilite în funcţie de prognoza ocupării forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare.
Prin actul normativ adoptat astăzi, Guvernul asigură condiţiile de acces la educaţie pentru tinerii/cetăţenii statelor europene în condiţii similare cu tinerii români şi pentru etnicii români din afara graniţelor.
Potrivit Hotărârii Guvernului, în anul şcolar/universitar 2009-2010 vor fi destinate studenţilor de origine română din Republica Moldova, ţările învecinate şi diaspora un număr de 1250 de locuri în învăţământul preuniversitar şi 1.650 de locuri în învăţământul superior de stat.
Potrivit Hotărârii Guvernului, cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universitar 2009-2010 în învăţământul de stat sunt:
• Învăţământ preşcolar – 660.000 locuri
• Învăţământ primar – 900.000 locuri
• Învăţământ gimnazial – 950.000 locuri
Menţionăm faptul că pentru anul şcolar 2009 – 2010 cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, special, de artă şi sportiv se menţin la nivelul celor de anul trecut.

Pentru învăţământul liceal, cifra de şcolarizare va creşte cu 72.000 de locuri, ajungând la 221.000, iar pentru învăţământul postliceal numărul locurilor finanţate de la bugetul de stat la fi de 17.625.
În ceea ce priveşte învăţământul superior, vor fi finanţate de la bugetul de stat:
• 62.600 de locuri pentru studii universitare de licenţă (anul I), cu 500 de locuri mai multe decât anul universitar 2008-2009
• 35.000 de locuri pentru studii de masterat, respectiv cu 1.000 de locuri mai mult decât anul universitar 2008-2009
• 3.000 locuri pentru studii universitare de rezidenţiat
• 3.500 locuri pentru studii de doctorat, cu 500 de locuri mai mult decât anul universitar 2008-2009.